Gener 2023

Som molt conscients de la importància de treballar la emocions al llarg del curs mirant d’identificar-les, descobrir què les provoca, quines reaccions poden comportar i saber-les gestionar. Els moments TREVA (tècniques de relaxació aplicades a l’aula) són una bona oportunitat per poder tractar les emocions de forma regular, però en un moment determinat del curs, va bé poder-s’hi aturar per aprofundir i prendre més consciència.

Els nens i les nenes de la classe d’I5 Gegants hem treballat les emocions de manera més concisa a partir de la pel·lícula Del Revés (de Disney Pixar) i d’una varietat de contes que tracten aquesta temàtica. Inicialment hem partit de les 5 emocions bàsiques (la por, la ira, l’alegria, la tristesa i el fàstic) per després reflexionar sobre quines emocions dominen en cadascun de nosaltres. Hem pensat en quins moments destaquen unes emocions per sobre de les altres, quines són les causes o els motius pels quals sentim aquestes emocions, quines reaccions ens provoquen i com les gestionem, ja sigui quan estem sols o en companyia d’altres persones. Després hem descobert que hi ha moltes més emocions, hem mirat d’identificar-les i les hem representat amb ganyotes. Finalment hem acabat aquest treball específic amb una tasca al Classroom.

Tot plegat ha estat molt interessant i alhora divertit.