Tots x tots

Davant l’augment de necessitats econòmiques d’algunes famílies de l’Escola en els últims anys, alguns membres de la comunitat educativa van iniciar accions d’ajuda a qui veien que ho requerien. Mica en mica la necessitat es va veure més evident i finalment l’Escola va proposar un programa de mecenatge que possibilités gestionar aquestes ajudes i garantir que arribés als més necessitats: TOTSxTOTS.

El programa té com a objectiu la distribució de serveis (no recursos econòmics) entre els beneficiaris adscrits. Hem format una comissió que va assignant els recursos econòmics disponibles segons el criteri de la llista d’espera de casos validats.

Els beneficiaris del programa són els alumnes de l’Escola matriculats al centre que tenen dictamen favorable de l’EAP i/o de Serveis Socials.

La comissió escola-TOTSxTOTS està formada per quatre persones: un representant de l’equip d’orientació del centre de la Rambla Principal, un representant del centre de la plaça dels Cotxes, un patró de la Fundació El Cim de Vilanova i la Geltrú i l’administrador del Centre.

El banc de donants del programa està dividit en aquells que fan donacions puntuals i aquells que es comprometen de forma fixa (mensual, de setembre a juny o anual al setembre). Per ser donant cal posar-se en contacte amb l’administrador de l’escola. Us passem el link a la butlleta de sol·licitud per si algú està interessat: