El programa Tots x Tots va néixer al 2013 com a resposta de la Comunitat Educativa d’El Cim a la creixent desigualtat social.

D’aquesta manera, la solidaritat de famílies, personal de l’escola, proveïdors…  arriba a les famílies que no poden assumir totes les despeses que els i les nostres alumnes necessiten cobrir. 

Com funciona?

Els infants becats del programa són els alumnes de l’Escola matriculats al centre que tenen dictamen favorable de l’EAP i/o de Serveis Socials.

Hi ha una comissió de l’escola que actua de mitjancera entre els infants becats i els donants, tot garantint la total confidencialitat.

Avantatges:

Els donants podran deduir-se el 25 % de les quantitats aportades anualment de la declaració del IRPF (persones físiques) o el 35 % de l’impost de societats (persones jurídiques)

Vull participar com a donant

Deixant les teves dades i ens posarem en contacte per tal de formalitzar la teva col·laboració com a donant.

totsxtots