Aquest curs els alumnes de cicle mitjà han realitzat un taller de ràdio . Els objectius que volíem aconseguir eren:

. Adquirir destresa en la comprensió oral dels missatges, escoltant programes de la ràdio i dels companys.

. Adquirir habilitats comunicatives i avançar en el domini de l’expressió oral.

. Buscar, interpretar i seleccionar les informacions que es necessiten per elaborar el guió del programa.

. Participar en un treball cooperatiu. Adquirir estratègies de dinàmica de treball en grup, solució de problemes, presa de decisions…

Us posem dos dels podcast que han realitzat durant aquest curs:

CARNAVAL

LA MONA