Aquest curs 2019-2020, l’iniciem amb un canvi important en l’equip directiu del centre. Els que coneixeu l’escola ja sabeu que és voluntat del patronat que les persones s’impliquin en la gestió del centre, i per això diferent persones han passat per la responsabilitat de la direcció: el Xavier Llorens (1996-2001), la Imma Ferrer (2001-2005), la Montserrat Domingo (2005-2010) i la Blanca Figueras que ha estat directora des del curs 2010-2011 fins el 2018-2019. Tots els membres que han ocupat aquest càrrec són apassionats de la docència i per això l’han exercit com un servei a la comunitat educativa però amb ganes de tornar a fer classes.  Això és el que farà la Blanca a partir d’aquest curs, en que es reincorpora al departament de Ciències Socials a l’ESO. Cal agrair-li el servei prestat, la seva enorme capacitat de treball, el seu optimisme nat i la magnífica gestió que ha fet durant aquests vuit anys al càrrec.

En el relleu de la Blanca l’equip directiu pren un nou format: hi haurà una directora a l’edifici de la Rambla, responsable de les etapes d’Educació Infantil i Primària, i una altra directora a l’edifici de la plaça dels Cotxes que es farà càrrec de l’etapa d’ESO. Així mateix hi haurà un cap d’estudis a la Rambla i un altre a l’ESO. L’escola seguirà comptant amb un titular que és qui representa els interessos del Patronat al centre i vetlla per la gestió de tot plegat. Així doncs el nou equip directiu que s’inicia aquest curs queda compost de la següent manera:

Directora d’Educació Infantil i Primària: Irene Ferrer

Cap d’Estudis d’Educació Infantil i Primària: Oriol Homs

Directora d’Educació Secundària Obligatòria: Anna Llibertat Garcia

Cap d’Estudis d’Educació Secundària Obligatòria: Judit Díaz

Representat de la Titularitat: Xavier Llorens

Agrair als nous membres de l’Equip Directiu, la Irene i la Judit, i a aquells que emprenen noves responsabilitats, l’Anna Llibertat, la seva gosadia, les seves ganes i la seva empenta.