Aquest mes de juliol s’ha dut a terme a l’Hotel Melià de Sitges l’ACTE DE RECONEIXEMENT A LES EMPRESES INCLUSIVES de la comarca del Garraf. En aquest acte hi van intervenir els treballadors i treballadores del projecte TIMOL, que acull persones amb alguna discapacitat psíquica, que enguany han començat a treballar en alguna empresa inclusiva, i els representants de les empreses.
Entre les 13 empreses que s’hi ha incorporat aquest curs al projecte hi ha l’escola El Cim. L’Heura Candela, que s’ha incorporat a l’equip de PAS (personal d’administració i serveis) del Cim va intervenir explicant la seva feina i com es sentia al lloc de treball. També com l’ha fet sentir útil i valorada. El Xavier Llorens, representant del centre, va explicar com amb la contractació de l’Heura es tanca un cicle d’inclusió que va començar amb el primer alumne NEE que va entrar a l’escola, que va seguir amb la primera USEE (Unitat de Suport a l’Educació Especial), fa 12 anys, i que conclou amb la contractació de la primera treballadora NEE (Necessitats Educatives Especials).
Finalment els representants de la Generalitat i dels ajuntaments implicats en el projecte van tancar l’acte, que va ser molt emotiu. Si veieu l’Heura a la secretaria de la Rambla, feliciteu-la per la seva intervenció a l’acte.

Aspecte Sala_mod Llirament distinció_mod