Qui som

Qui som?

L’AMPA de l’escola El Cim és una entitat sense afany de lucre de llarga trajectòria. Totes les famílies de l’escola en poden ser sòcies pel fet de tenir un fill al centre i participar en el manteniment de l’associació amb el pagament d’una quota anual per família.

Contacta amb nosaltres

Podeu contactar amb nosaltres per telèfon al 93 893 02 80. Per e-mail a l’adreça ampa@elcimvilanova.cat o bé deixant-nos qualsevol missatge a la nostra bústia, ubicada a la seu de l’escola de la Rambla Principal 101. També ens trobareu a Facebook i a Twitter.

Els nostres objectius

L’Ampa ésla representant de les famílies davant l’escola i els organismes en què participa. El nostre objectiu és crear espais de trobada, debat, assessorament i desenvolupament en l’àmbit de la comunitat educativa.  
ampa el cim

Què fem?

A l’AMPA de l’escola organitzem: Activitats extraescolars per als alumnes amb l’objectiu de contribuir al seu enriquiment personal i educatiu. Desenvolupar la personalitat integral de l’infant i les seves habilitats potencials ens els plans motriu i cognoscitiu i fomentar la vessant lúdica, formativa i la vessant interpersonal del lleure en un marc diferenciat de l’estrictament acadèmic. Són activitats voluntàries i obertes a tots els nens, tant del centre com d’altres centres (sempre i quan siguin socis de la nostra AMPA) però amb coherència absoluta amb la línia pedagògica de l’escola, que ens  serveix en tot momet com a marc de referència. D’aquesta manera s’incrementa la cohesió social entre nens. Més informació extraescolars. Al llarg del curs també organitzem diverses festes per tal d’arribar al màxim de famílies i fomentar la cohesió i la participació. Festa de Carnaval – Cada any organitzem l’Arribada de Sa Majestat el Caramel a l’escola. La festa consta de ball i berenar a les instal·lacions de l’escola. Festa de l’esport – Cap a final de curs organitzem una festa on les famílies poden veure les capacitats que els nens han adquirit al llarg de l’any en les classes de les activitats extraescolars. Consta de partits, exhibicions, contes, tallers i diverses activitats per a tota la família. També participem a la Festa de l’Escola Inclusiva, com a entiat compromesa amb la diversitat, la pluralitat i la inclusió social. Escola de pares Un capítol a part mereix l’Escola de pares i les activitats que vam engegar en aquest sentit el curs 2014-2015. L’objectiu principal és dotar les famílies de les eines necessàries per  aconseguir incrementar el benestar i l’harmonia a les nostres famílies sense haver de recórrer a agents externs. S’organitzen xerrades amb format de taller en les que es pretén dotar les famílies d’eines per aconseguir extreure el màxim potencial de les seves famílies minimitzant la conflictivitat i traient el màxim partit dels recursos personals, tant individuals com col·lectius..

Com funcionem

El funcionament de la nostra associació està basat en el diàleg entre els diversos sectors implicats en l’escola: famílies, comunitat educativa i no docent, administracions, alumnes i societat civil. La màxima expressió d’aquest funcionament, al marge del nostre dia a dia, és la participació en el Consell escolar  i el Consell escolar de ciutat on es troben tots representats.

El màxim òrgan de govern de l’associació és L’Assemblea general, que és la reunió general ordinària a la que es convoquen tots els socis i cada soci té un vot. Aquesta assemblea se celebra com a mínim un cop l’any i s’hi prenen les decisions cabdals per majoria dels assistents a la reunió.  Una de les seves funcions és elegir els membres de la Junta directiva, en els que delega les activitats diàries.

En l’actualitat la Junta directiva està formada per:

PRESIDENTA

Marta Escofet

VICE-PRESIDENTA

Sònia Dallà

SECRETARI

Vicenç Aguado Cudolà

TRESORERA

Mabel Martínez Enríquez

VOCALS

Roser Garcia Casals

Meritxell Serra Martínez

Irene Gómez Echevarría

Desiree Peralta Clariana

Esther Serra Muñoz

Laura Maria Martín Rosa

Des de la Junta directiva, i des del curs 2015-2016, també s’ha creat la figura del delegat d’aula que constitueix un pont entre l’Ampa, l’escola i les famílies i té com a objectiu agilitzar el diàleg i dinamitzar la comunicació entre tots plegats.

També disposem de diverses comissions, formades per pares i mares voluntaris,  que ajuden a facilitar la feina, com ara la Comissió de Carnaval, la del Projecte Biblioteca, la de l’Escola de Pares i d’altres que es van formant i desfent en funció d’activitats puntuals.

carnaval ampa el cim
escola de pares ampa el cim