El pedagog i especialista francès Bernard Aucouturier defineix: “La psicomotricitat és una pràctica que ofereix a l’infant, a través d’un dispositiu d’espai i temps, la possibilitat de fer un procés de maduració psicològica i emocional, a través de la via del cos i el moviment.”

Així és com entenem la pràctica de la psicomotricitat a l’Escola El Cim, ajudant a les nenes i als nens a fer el seu procés de maduració i facilitar-los l’accés a la comunicació, la creació i la capacitat de pensar. És la via privilegiada de comunicació i pensament. Els nens i les nenes d’aquesta edat encara  no es poden  separar de l’acció, actuar és pensar. 

A partir d’una disposició del temps , dels elements  i de l’espai, les sessions de psicomotricitat gaudeixen de diferents activitats:

  • L’espai de joc sensoriomotor, és el  lloc de les caigudes, les tombarelles, els equilibris i salts.  Alliberen tensió, experimenten sensacions, desenvolupen la seva capacitat de moure’s fent les seves conquestes motores, segons el seu propi ritme.
  • L’espai del joc simbòlic: amb coixins, cordes i altres materials construeixen espais que faciliten jocs d’imitació, de creació i de comunicació.
  • L’espai de representació: com a cloenda  recollim el material i ens preparem  per parlar, relaxar-se ,… tots junts per tal de distanciar-se de les epsico8 psico9 psico10mocions viscudes i retornar a la calma.

psico psico2 psico3 psico4 psico5 psico6 psico7