PROTOCOLS COVID Curs 2021-22

A finals del mes d’agost el Departament d’Educació presentava el Pla d’actuació que estableix les bases perquè el curs 2021-2022 es pugui dur a terme amb les màximes garanties, que busquen l’equilibri entre la protecció de la salut de les persones als centres educatius, la gestió correcta de la pandèmia i el dret de tots els infants i joves a una educació de qualitat.

El departament estableix, en el marc de les mesures de prevenció i protecció de la salut, unes mesures organitzatives pels centres educatius  que queden resumides en la infografia que teniu a la banda dreta.

En el nostre centre, aquestes mesures es veuen reflectides en el nostre Pla d’organització pel curs 2021-22 que hem elaborat i ha estat aprovat pel Consell Escolar.

Els Departaments d’Educació i Salut actualitzen el Protocol de gestió de casos de covid-19 als centres educatius per al curs 2021-2022, d’acord amb l’evolució de la pandèmia i el Pla de vacunació.

Algoritme de gestió de contactes en centres educatius​

 

Davant l​a detecció d’un cas positiu, s’ha establert un circuit diferenciat segons si els alumnes i professionals dels centres estan immunitzats o no immunizats:​

No immunitzats:

  1. No han passat la covid-19 en els últims 6 mesos​​.
  2. No tenen la pauta de vacunació completa.

Immunitzats:

  1. Tenen la pauta completa de vacunació i han passat 14 dies des de l’última dosi.
  2. Han passat la covid-19 fa menys de 6 mesos (amb prova diagnòstica que ho confirmi).
  3. ​Han passat la covid-19 fa més de 6 mesos i tenen subministrada una dosi fa ≥ 14 dies, independentment del tipus de vacuna. ​

A la infografia que teniu a la banda dreta podeu veure els diferents circuits d’actuació per a la gestió de casos.