Protocol treball digital

L’evolució constant de les noves tecnologies en la nostra societat, i l’abast que la majoria de persones hi tenen, ha fet que l’ensenyament hagi anat canviant ràpidament els darrers cursos. L’escola no ha estat aliena a aquesta evolució i ha anat adaptant i canviant metodologies.

Arrel del confinament produït per la pandèmia de la COVID-19 durant la primavera del 2020, el qual va obligar-nos a fer un treball no presencial, l’escola ha hagut de fer un canvi radical i sorgeix la necessitat d’elaborar el present PROTOCOL DE TREBALL DIGITAL que revisem anualment.

Aquest document, recull el funcionament de treball digital tant del dia a dia a l’escola com del treball en cas d’un nou confinament.