CONVIVÈNCIA

“El Projecte de Convivència és l’instrument on es reflecteixen les accions que el centre docent desenvolupa per capacitar tot l’alumnat i la resta de la comunitat educativa per a la convivència i la gestió positiva dels conflictes.” (Projecte de Convivència i èxit educatiu. Departament d’Ensenyament, 2016)

El document Projecte de convivència que presentem  a continuació té com a principal objectiu ser l’instrument on es reflecteixen les accions que el centre desenvolupa per capacitar a la comunitat educativa, i sobretot a l’alumnat, per a la convivència i la gestió positiva dels conflictes.

Considerem molt important la implicació, en aquest Projecte de convivència, de tota la comunitat educativa integrada no només pel personal del centre (mestres, professors, membres del PAS…) sinó també per les famílies i els alumnes. Destaquem, sobretot, la participació d’aquests últims en la gestió dels conflictes (mediació) i també en la prevenció i detecció dels mateixos mitjançant els equips de convivència i el servei de guaites del programa #aquiproubullying. Aquests guaites actuen com a observadors i agents actius compromesos en la lluita contra l’assetjament, i vetllen per la bona convivència.