El Projecte de Convivència és l’instrument on es reflecteixen les accions que el centre docent desenvolupa per capacitar tot l’alumnat i la resta de la comunitat educativa per a la convivència i la gestió positiva dels conflictes. (Projecte de Convivència i èxit educatiu. Departament d’Ensenyament. 2016)

 El document PROJECTE de CONVIVÈNCIA que a continuació presentem té com a principal objectiu ser l’instrument on es reflecteixen les accions que el centre desenvolupa per capacitar a la comunitat educativa, i sobretot a l’alumnat, per a la convivència i la gestió positiva dels conflictes.

Considerem molt important la implicació de l’alumne no només dins de la gestió dels conflictes sinó també en la prevenció i detecció dels mateixos ja que entenem  què l’escola és un espai de socialització on es donen situacions de conflicte i de violència entre iguals.