La relació entre uns i altres a l’Escola, i en qualsevol situació de grup, no sempre és fàcil. Cal empatia, respecte al que és diferent a tu, capacitat de frustració, generositat, ser capaç de pensar les conseqüències dels actes, tenir diferents estratègies per resoldre les situacions…

Davant d’aquesta complexitat i tenint en compte que la qualitat del dia a dia de l’escola es veu directament beneficiada pel benestar emocional de cadascun dels membres que la formem portem uns anys treballant  l’educació emocional a les aules.

El curs 2013-2014 vam començar a treballar en aquesta vessant, formant-nos (tant personal docent com no docent) en el programa TREVA (tècniques de relaxació vivencials a l’aula i treball de les emocions). Anteriorment havíem estat implementant tècniques i metodologies especifiques (Competència Social, Mediació…) i durant el curs 2018-2019, i després d’una formació específica oferta per el Departament d’Educació de la Generalitat, estem promovent la prevenció, detecció i la resolució de qualsevol tipus de conflicte, entre la nostra comunitat educativa: el projecte #aquíproubullying#.

El nostre projecte #aquíproubullying# consisteix en:

 • Formació i debat amb les famílies (format xerrada)
 • Formació del personal del centre (treball de claustre i xerrades)
 • Formació amb els alumnes:
  • sessions de coneixement i aprofundiment del que és l’assetjament i com ens pot afectar
  • tutories grupals on es treballa la competència social, la mediació,la prevenció dels abusos, l’autoconeixement…
 • Treball d’Equips  X  la Convivència i Guaites (fet pels alumnes)
 • Treball de l’Equip de Referència (alumnes, pares i personal del centre)
 • Treball de l’Equip d’Implementació (que vetlla pel funcionament dels equips)

 

Equips de referència

L’Equip de Referència impulsa la implementació del programa #aquiproubullying i coordina els Equips X la convivència,

En formen part:   

 • 1 membre de l’Equip directiu
 • 2 tutors i tutores de 5è i 6è
 • 1 professional no docent del centre
 • 1 representant de les famílies

 

Equips x la convivència i guaites 

 • Els equips estan formats per tres alumnes de cada grup/classe de cicle superior d’Educació primària i Primer i Segon d’ESO, coordinats pel seu tutor.
 • A principi de curs tot l’alumnat de cicle superior de primària i Secundària rep la formació per ser membre de l’Equip X la convivència i Guaites.
 • Els equips canvien de manera rotatòria al llarg del curs escolar (mínim durant un mes en el cas de primària i els dos cursos de primer i segon d’ESO).
 • Els Guaites són els equips de la convivència formats per tres alumnes de cada classe i que roten cada trimestre.
 • Tant els equips per a la convivència com els guaites es reuneixen com a mínim una vegada al mes, i sempre que els considerin que hi ha una necessitat, per posar en comú els casos  que han detectat. Aquestes reunions sempre estan coordinades per l’equip de referència.

Les seves funcions són:

 • Observar per detectar situacions que poden derivar en assetjament o que ja ho són.
 • Analitzar els tipus de fets i el grau de gravetat.
 • Avisar els professors de guàrdia en casos greus de conflictes relacionals entre iguals.
 • Intervenir de manera ajustada en els fets, aturant agressions i conflictes lleus, oferint ajuda i acompanyant a qui ho necessita.
 • Enregistrar els fets a la llibreta de la convivència.
 • Comunicar a l’Equip de Referència els fets enregistrats.
 • Fer propostes i impulsar les pràctiques restauratives i els espais per al diàleg i la millora de la convivència.
 • Fer seguiment dels casos en que han intervingut.
aquiproubullyuing