Preinscripció i matrícula

Calendari PREINSCRIPCIÓ

Presentació de solicituds de Preinscripció:

  • Educació infantil de segon cicle i educació primària
    del 15 al 24 de març de 2021

  • Educació secundària obligatòria
    del 17 al 24 de març de 2021

Calendari oficial de PREINSCRIPCIÓ i MATRÍCULA publicat al DOGC el 2 de març de 2021  RESOLUCIÓ EDU/596/2021

DATAESDEVENIMENT
11 de març de 2021 Publicació de l’oferta
del 15 al 24 de març de 2021 (ambdós inclosos)Període de presentació de sol·licituds: Educació infantil de segon cicle i educació primària
del 17 al 24 de març de 2021 (ambdós inclosos)Període de presentació de sol·licituds: Educació secundària
Fins al 26 de març de 2021Presentació de documentació
19 d'abril de 2021Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació provisional
Del 20 al 26 d'abril de 2021Termini de presentació de reclamacions de la puntuació provisional
30 d'abril de 2021Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions
5 de maig de 2021 a les 11 horesSorteig del número per al desempat
7 de maig de 2021Publicació de llistes ordenades definitives
Del 26 al 28 de maig de 2021Període d'ampliació de peticions si no s'ha obtingut cap assignació (assignació d’ofici)
4 de juny de 2021Oferta final de places escolars
7 de juny de 2021Llista d’alumnes admesos i llista d’espera

MATRÍCULA

Període de matrícula per als alumnes preinscrits amb plaça assignada al segon cicle de l’educació infantil, a l’educació primària o al primer curs de l’ESO: del 14 al 18 de juny de 2021, ambdós inclosos.

Període de matrícula ordinària per als alumnes preinscrits amb plaça al segon, tercer i quart curs de l’ESO: del 28 de juny al 2 de juliol de 2021, ambdós inclosos.

Com realitzar la PREINSCRIPCIÓ

Aquest curs la sol·licitud de preinscripció és electrònica i es pot fer des de qualsevol ordinador, tauleta o mòbil amb connexió a Internet, accedint al WEB: 

Per a més informació podeu consultar: