Preinscripció i matrícula

Calendari PREINSCRIPCIÓ

Presentació de solicituds de Preinscripció:

  • Educació infantil de segon cicle i educació primària
    del 7 al 21 de març de 2022
  • Educació secundària obligatòria
    del 9 al 21 de març de 2022

Calendari oficial de PREINSCRIPCIÓ i MATRÍCULA publicat al DOGC el 24 de febrer de 2022, RESOLUCIÓ EDU/464/2022

DATAESDEVENIMENT
4 de març de 2022 Publicació de l’oferta
del 7 al 21 de març de 2022 (ambdós inclosos)Període de presentació de sol·licituds: Educació infantil de segon cicle i educació primària
del 9 al 21 de març de 2022 (ambdós inclosos)Període de presentació de sol·licituds: Educació secundària
22 i 23 de març de 2022Presentació de documentació
21 d'abril de 2022Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació provisional
Del 22 al 28 d'abril de 2022Termini de presentació de reclamacions de la puntuació provisional
3 de maig de 2022Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions
9 de maig de 2022Sorteig del número per al desempat
11 de maig de 2022Publicació de llistes ordenades definitives
Del 27 de maig a l'1 de juny de 2022Període d'ampliació de peticions si no s'ha obtingut cap assignació (assignació d’ofici)
9 de juny de 2022Oferta final de places escolars
10 de juny de 2022Llista d’alumnes admesos i llista d’espera

MATRÍCULA

Període de matrícula per als alumnes preinscrits amb plaça assignada al segon cicle de l’educació infantil, a l’educació primària o l’ESO: del 21 al 29 de juny de 2022, ambdós inclosos.

Com realitzar la PREINSCRIPCIÓ

Aquest curs la sol·licitud de preinscripció és electrònica i es pot fer des de qualsevol ordinador, tauleta o mòbil amb connexió a Internet, accedint al WEB: 

Per a més informació podeu consultar: