Pla organització curs 2020-2021

A finals del mes d’agost el Departament d’Educació presentava el Pla d’actuació que estableix les bases perquè el curs 2021-2022 es pugui dur a terme amb les màximes garanties, que busquen l’equilibri entre la protecció de la salut de les persones als centres educatius, la gestió correcta de la pandèmia i el dret de tots els infants i joves a una educació de qualitat.

El departament estableix, en el marc de les mesures de prevenció i protecció de la salut, unes mesures organitzatives pels centres educatius  que queden resumides en la infografia que teniu a la banda dreta.

En el nostre centre, aquestes mesures es veuen reflectides en el nostre Pla d’organització pel curs 2021-22 que  l’equip directiu de l’escola hem preparat seguint les directrius del Departament d’Educació

Aquest pla ha estat aprovat pel Consell Escolar del centre el 14 de setembre de 2021.

    PROTOCOLS COVID Curs 2021-22

Els Departaments d’Educació i Salut actualitzen el Protocol de gestió de casos de covid-19 als centres educatius per al curs 2021-2022, d’acord amb l’evolució de la pandèmia i el Pla de vacunació.

Algoritme de gestió de contactes en centres educatius​

 

Davant l​a detecció d’un cas positiu, s’ha establert un circuit diferenciat segons si els alumnes i professionals dels centres estan immunitzats o no immunizats:​

No immunitzats:

  1. No han passat la covid-19 en els últims 6 mesos​​.
  2. No tenen la pauta de vacunació completa.

Immunitzats:

  1. Tenen la pauta completa de vacunació i han passat 14 dies des de l’última dosi.
  2. Han passat la covid-19 fa menys de 6 mesos (amb prova diagnòstica que ho confirmi).
  3. ​Han passat la covid-19 fa més de 6 mesos i tenen subministrada una dosi fa ≥ 14 dies, independentment del tipus de vacuna. ​

A la infografia que teniu a la banda dreta podeu veure els diferents circuits d’actuació per a la gestió de casos.