Pla organització curs 2020-2021

L’equip directiu de l’escola hem preparat el Pla d’Organització pel proper curs 2020-2021 seguint les directrius del Departament d’Educació.

Aquest pla,  ha estat presentat i consensuat amb el claustre docent del centre i amb l’AMPA, i aprovat pel Consell Escolar del centre.