Tal com estava previst el dilluns 1 de juny el Garraf entrarà en fase 2 i l’escola podrà reobrir les portes. En aquest cas el Departament d’Educació ha marcat unes directrius d’acord amb el que ha establert el PROCICAT per garantir la protecció tant dels alumnes, els acompanyants i els treballadors.

El curs 2019-2020, a nivell lectiu, acabarà en format telemàtic el 19 de juny.

La possibilitat de tornar al centre educatiu ha de facilitar també l’atenció a la població escolar més vulnerable.  Per a les famílies de nenes i nens de P3, P4 i P5 que hagin de realitzar treball presencial i no puguin flexibilitzar els horaris, o no es puguin acollir a altres mesures, cal facilitar la conciliació de la vida laboral i familiar.

A partir del document oficial hem redactat un Pla d’obertura del centre,  i us demanem que el llegiu atentament. Tant el Claustre de professors, com el Consell Escolar i Inspecció Educativa han estat informats.

Per poder organitzar els espais i les ràtios marcades  hem elaborat un formulari per saber exactament qui assistirà i quan (respectant els cursos i horaris que marca el Pla d’Obertura) i el document de responsabilitat.

Per aquells que necessiteu assistir al centre, cal respondre el formulari abans del divendres 29 de maig a les 12.00h i enviar per correu electrònic a info@elcimvilanova.cat el document de responsabilitat omplert i signat (podeu escanejar o fotografiar el document).

Segurament serà difícil donar resposta a totes les necessitats que tenim, però la salut i la seguretat ha estat el principal objectiu a cobrir.

 

A continuació un presentem el Pla d’Obertura de l’Escola El Cim:

Formularis

Les famílies que ho necessitin han de respondre el qüestionari corresponent abans del divendres a les 12.00h

Formularis Infantil

Formularis Primària

Formularis ESO

Declaració responsable