EQUIP D’ORIENTACIÓ

Titular

NEUS DALMAU

Psicòloga

Titular

NÚRIA EXPÓSITO

Mestra educació especial

Titular

MARTA CABA

Psicopedagoga

Titular

MARISA MUSSACH

Pedagoga