EQUIP DIRECTIU

Titular

XAVI GUARDIET

Titular

Titular

IRENE FERRER

Directora Infantil i Primària

Titular

ANNA-LLIBERTAT GARCIA

Directora Secundària

Titular

ORIOL HOMS

Cap d’estudis Infantil i Primària

Titular

MARTA CARBONELL

Cap d’estudis Secundària