PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

Titular

PAU ALBÀ

Administrador

Titular

VEVA MUÑIZ

Secretària

Titular

ESTER MARIN

Consergeria plaça Cotxes

Titular

JOSEP BAROT

Consergeria Rambla i manteniment

Titular

ESTHER GALLEGO

Consergeria Rambla

Titular

HEURA CANDELA

Consergeria Rambla