PERFIL DE SORTIDA DE L’ALUMNE

Al llarg de tot el període de formació, l’alumnat assimila coneixements, desenvolupa i aprèn habilitats i va madurant. Per això, l’escola organitza l’ensenyament amb la finalitat que en acabar la seva escolarització els nois i noies s’acostin al perfil de sortida de l’alumne que us detallem a continuació. És propi del centre i està consensuat per tot el professorat.

Treballem per aconseguir…

Un alumne autònom, creatiu, amb iniciativa, sentit comú i esperit crític, conscient dels seus propis límits, constant i treballador, capaç de treballar en equip.

Un alumne que hagi desenvolupat al màxim les seves possibilitats, que sàpiga adaptar-se a diferents situacions i que reconegui i accepti els seus propis errors; un alumne que vetlli per la seva pròpia salut i sigui respectuós amb el medi.

Un alumne arrelat a Vilanova i a Catalunya, compromès i tolerant, coneixedor de les seves arrels i de la seva cultura i al mateix temps obert al món i coneixedor dels fets més rellevants de l’actualitat.

Un alumne assertiu, reflexiu, conciliador, capaç d’expressar idees i d’argumentar-les, capaç de gestionar les seves emocions i d’expressar els seus sentiments.

Un alumne amb valors humans i cristians: solidaritat, gratuïtat, capacitat de meravella, respecte, amor, pau, llibertat…Un alumne obert a la transcendència, sensible i flexible.

 

Un alumne adaptat a la societat actual, capaç de continuar estudis superiors
o d’integrar-se al món laboral, amb autoexigència i cultura de l’esforç; un alumne que sàpiga aplicar els coneixements apresos en tots els aspectes de la seva vida.

Un alumne segur de si mateix, emprenedor i curiós, inclusiu i coherent que sigui capaç de crear el seu propi camí entenent que a la vida tots som diferents però que en la diversitat trobem la riquesa.