ORGANIGRAMA ESCOLA EL CIM

La Fundació El Cim, està representada a l’Escola per la figura del Titular.

En l’àmbit pedagògic hi ha dues direccions, una per a Infantil i Primària i una per a la Secundària. El titular, les dues directores i els caps d’estudi de l’ESO i de l’Educació Infantil i Primària, formen l’equip directiu de l’escola i es reuneixen setmanalment. Tots aquests càrrecs són unipersonals i a la nostra escola els anem renovant periòdicament.

Dins de l’àmbit de gestió el Titular es coordina amb l’administrador de l’escola, qui treballa conjuntament amb la secretària. L’escola també compta amb un delegat de protecció de dades.

Aquest és el nostre organigrama:

Organigrama El Cim 2019-20