Aquest curs a I3 Diables i Bastoners hem renovat les aules de dalt a baix. Hem substituït el mobiliari tradicional per un més adaptat a les noves metodologies pedagògiques per tal d’aconseguir unes aules més agradables i confortables, amb elements versàtils i naturals, jocs i plantes. Les aules permeten espais flexibles d’organització afavorint el treball cada cop més autònom dels nens i les nenes i la seva predisposició a l’aprenentatge aprofitant tots els sentits. La pintura i el canvi del terra també han ajudat a tenir unes aules més grans i lluminoses. L’objectiu és aconseguir unes aules amb ambients agradables, motivadors, cuidats i endreçats, que predisposin l’alumnat al benestar i la tranquil·litat, però també a la descoberta, al treball cooperatiu, la convivència i, en definitiva, a la millora dels aprenentatges. Es tracta que els propis nens i nenes reconeguin com a agradables, estimulants i funcionals les seves aules i en gaudeixin.