Protocol treball digital

A l’escola actual, s’hi troben alhora els diferents membres de la comunitat educativa (titularitat, docents, alumnes, mares i pares, personal d’administració i serveis, etc.) i cadascun pot tenir maneres de fer, prioritats, interessos sensiblement diferents. A més, tots ells han de col·laborar per aconseguir unes fites educatives que són un oferiment a la societat per donar un servei educatiu que, en determinades edats, és un dret fonamental i que són uns objectius que necessiten la complicitat de tots per aplicar-los en els nivells de qualitat.

La interacció dels diferents components de la comunitat i la naturalesa del servei que es desenvolupa a l’escola fan imprescindible unes normes que en regulin el funcionament, un reglament que estableixi drets, maneres de fer, d’organitzar-se i d’abordar els possibles conflictes que sorgeixin. És en aquest context que se situa el present reglament.

En l’elaboració del reglament, hem volgut elaborar un document útil que ens ajudi a organitzar l’escola, a definir funcions, estructures. També un document pràctic adaptat a les circumstàncies de l’escola i que doni resposta a les seves necessitats.