MEMBRES DEL CONSELL ESCOLAR

Titular

ANNA-LLIBERTAT GARCIA

Directora de Secundària

(Representant de direcció)

Titular

IRENE FERRER

Directora d’Infantil i Primària (representant del professorat)

Titular

JAUME DALLÀ

Titular del centre (Representant de la Titularitat)

Titular

ROSA ÁLVAREZ

Representant de la Titularitat

Titular

XAVIER LLORENS

Representant de la Titularitat

Titular

SÍLVIA CASAS

Representat del professorat (Infantil)

Titular

MONTSE USIETO

Representant del professorat (Primària)

Titular

JOEL VALLDOSERA

Representant del professorat (Secundària)

Titular

NÚRIA LIZANCOS

Representant del PAE (personal d’atenció educativa complementària)

Titular

AURELIA RAFAEL

Representat de les famílies

Titular

ELOI MONTCADA

Representant de les famílies

Titular

ALBERT MIRET

Representant de les famílies

Titular

SÒNIA DALLÀ

Representant de les famílies (AMPA)

Titular

VEVA MUÑIZ

Representat del PAS

Titular

MERCÈ MATEO

Representant municipal

Titular

MAX SERRANO

Representant dels alumnes

Titular

ARIADNA BERNADÀS

Representant dels alumnes