MEMBRES DEL CONSELL ESCOLAR

Titular

ANNA-LLIBERTAT GARCIA

Directora de Secundària

(Representant de direcció)

Titular

IRENE FERRER

Directora d’Infantil i Primària

(Representant de direcció)

Titular

CARLES ALBÀ

Representant de la Titularitat

Titular

EDUARD JUANMARTÍ

Titular del centre (Representant de la Titularitat)

Titular

MARIA ARRESE

Representant de la Titularitat

Titular

SILVIA CASAS

Representant del professorat (Secretària del Consell Escolar)

Titular

MARTA CUBEROS

Representat del professorat (Infantil)

Titular

TERESA CARRILLO

Representant del professorat (Primària)

Titular

JOEL VALLDOSERA

Representant del professorat (Secundària)

Titular

DAVID SOLÀ

Representant del PAE (personal d’atenció educativa complementària)

SANDRA ARÉVALO

Representat de les famílies

LAIA ARBALAT

Representant de les famílies

Titular

ALBERT MIRET

Representant de les famílies

IRENE GÓMEZ

Representant de les famílies (AFA)

Titular

VEVA MUÑIZ

Representat del PAS

Titular

ROSALIA MÁRQUEZ

Representant municipal

GERARD GUILLAUMES

Representant dels alumnes

MARTÍ MONTCADA

Representant dels alumnes