L’Agència Catalana de Seguretat Alimentària ha iniciat un progecte didàctic sobre una correcte higiene de mans per tal de prevenir malalties infeccioses. Ho fan com a prova pilot a tres escoles catalanes, una de les quals som nosaltres, amb la idea d’ampliar-ho a altres centres si el projecte es valora positivament. Ho estem treballant a 4t de Primària.

Aquest és el lloc web on podeu trobar la notícia que va sortir al Canal Blau sobre el projecte Ep, les mans ben netes, el qual van venir a filmar a l’Escola.

http://canalblau.alacarta.cat/garraf-noticies/capitol/dues-escoles-vilanovines-participen-dun-projecte-pilot-per-a-la-higiene-de-mans

mans netes 2 mans netes 3 mans netes