Els alumnes de 1r. Farigola teníem un problema a la nostra aula. Quan movíem les
cadires, aquestes feien massa soroll. Vam mesurar-lo amb un sonòmetre i vam veure
que necessitàvem una solució.
Es vam fixar que una cadira de l’escola tenia un afegit a les seves quatre potes: unes
pilotes de tennis. La vam portar a la classe i vam comprovar que aquestes pilotes
silenciaven totalment el soroll de la cadira, així que ja havíem trobat la solució pel
nostre problema.
Ara calia preguntar-se: Quantes pilotes de tennis necessitàvem per “silenciar” les 25
cadires de la nostra aula? Llavors tots els nens i nenes van començar a fer els seus
càlculs. Cadascú va buscar la solució a la seva manera. Aquells alumnes que la van
trobar van explicar a la resta dels seus companys el seu raonament justificant com
havien deduït que la quantitat exacta de pilotes que necessitàvem era 100. Tot seguit
ho vam comprovar posant les cadires sobre la taula i comptant una a una totes les
potes. Ens vam adonar que costa molt comptar fins a 100 sense equivocar-se, així que
vam buscar formes més fàcils de fer-ho, per exemple fent agrupacions (10+10+5=25 i
25+25+25+25=100).
Finalment vam demanar que ens portessin les 100 pilotes i, un cop col·locades a les
potes, les nostres cadires es van tornar silencioses. Ara només cal que agafem l’hàbit
de seure bé.