Aprofitar la commemoració de dates assenyalades, diades o aniversarisés una bona manera de portar el treball d’un tema a l’aula. La commemoració del centenari del naixement de Joan Brossa(2019) ens pot servir per acostar la poesia visual als alumnes de quart d’ESO que han de treballar el moviment literari de les Avantguardes.

Revisar l’obra del poeta avantguardista més important de Catalunya del segle XX amb els joves d’avui cobra sentit per la contemporaneïtat de la temàtica i la forma de la seva poesia. L’imaginari dels adolescents d’avui es basa, fonamentalment, en imatges i la cultura audiovisual està integrada de forma natural en les seves vides.L’impacte que la puresa de la imatge -la màxima del menys és més- pot causar en els alumnes, així com el compromís ètic i polític i l’esperit de lluita d’aquest poeta contestatari, té una alta connexió amb l’etapa adolescent. S’aconseguirà un aprenentatge significatiu, doncs, a través relacionar la poesia amb temes que tinguin a veure amb la vida quotidiana i amb l’imaginari de l’alumne.

Els poemes de Brossa demanen una implicació del receptor per desxifrar-ne el significat. Així, el docent ha de fer de guia de l’activitat i ha de procurar, més que donar respostes, ajudar als alumnes a generar-se preguntes.

Els objectius que planteja l’activitat són amplis i transversals. Per començar, els alumnes coneixeran la figura i la poesia de Joan Brossa i els ajudarà a descobrir formes d’expressió escrita que van més enllà de les més conegudes i convencionals.

Entendre la poesia com a eina de transformació social, redactar textos des d’una perspectiva lúdica i creativa i crear un poema visual inspirat en els de Joan Brossa esdevenen també objectius claus d’aquesta activitat. A més de fomentar el pensament crític, es pretén despertar creativitat i conèixer les possibilitats expressives de la imatge. Millorar la competència digital a partir de la recerca d’informació per internet i la creació de la fitxa del poema. Els estudiants aprendran a treballar en grup i a escoltar i respectar les opinions dels altres, expressant idees, opinions i sentiments.

Exemple de poesia visual realitzada per alumnes de 4t d’ESO