L’escola participa per primer any en “La Maleta de les Famílies”, un projecte de la Diputació de Barcelona, realitzat en col·laboració amb els serveis educatius dels ajuntaments i instituts d’educació secundària.

El projecte s’adreça a famílies d’alumnes d’educació secundària i s’emmarca en l’estratègia d’orientació per afavorir la reducció de l’abandonament escolar prematur (AEP) i facilitar les transicions educatives.

El projecte consta de tres activitats: una xerrada, uns tallers i unes tutories individualitzades. El passat 19 de febrer es va realitzar la xerrada i pel proper 14 de març està programada la sessió dels tallers per a les famílies interessades.

Per l’escola és molt important complementar la feina d’orientació que fan els tutors de 3r i 4t d’ESO amb altres eines que permetin facilitar informació i criteris a les famílies per acompanyar els seus fills i filles en el procés de tria de l’itinerari formatiu en el pas cap a l’etapa postobligatòria.

Inici de la xerrada