L’escola El Cim es fa fundar l’any 1996. Ens definim com una escola popular, arrelada i  cristiana, per això sempre fem el possible per acollir a totes les persones que hi venen i participem en la vida cultural, social i festiva de la ciutat.

Som una escola inclusiva. Entenem  l’atenció a la diversitat des del respecte a les individualitats i als diferents ritmes de maduració i creixement. Tenim aula SIEI (Suport Intensiu per a l’Escolarització Inclusiva) a totes les etapes, equip d’orientació i psicòloga.

L’aprenentatge de l’infant sorgeix de la pròpia experiència (aprenentatge significatiu) i treballem  especialment l’esperit crític dels alumnes i el treball cooperatiu.

El nostre dia a dia d’Infantil i Primària es basa en el treball globalitzat i per projectes amb continguts de lectura, escriptura, matemàtiques, medi… a partir d’allò quotidià, per tal d’entendre el món en el que vivim. Treballem  amb ambients, espais d’aprenentatge, de relació i de comunicació on els infants poden observar, experimentar i construir.

Àmbit lingüístic: Donem una especial importància a l’expressió escrita ja que és una eina essencial en la comunicació i l’aprenentatge; per això treballem sistemàticament en grups reduïts, per poder elaborar textos a l’aula fent que els alumnes s’impliquin en tot el procés. Aquest treball de les llengües s’estén a totes les àrees.

En la llengua anglesa incorporem personal nadiu i s’amplien les hores que els alumnes fan (speak english a partir de P3, projectes i plàstica).

Àmbit matemàtic: Apostem per fer unes matemàtiques comprensives amb activitats i material manipulatiu i vivencial. S’utilitza el treball cooperatiu per resoldre problemes o situacions i es valoren les diferents estratègies per resoldre’ls, ja que entenem que hi ha diferents camins per arribar a la mateixa solució.

Donem molta importància a la música i reforcem les hores curriculars amb hores complementàries amb l’objectiu de preparar als alumnes pel nivell reglat de música. També participem en projectes musicals com Cantània, Cantem…

Des de P3 i fins a 4t d’ESO practiquem tècniques de relaxació, consciència psicocorporal i gestió de les emocions. Potenciem els hàbits saludables i cura del propi cos. A educació Infantil utilitzem el mètode psicomotriu d’Aucouturier de descoberta del cos i les seves possibilitats. Oferim natació de P5 a 2n de Primària.

Per potenciar l’ús de les noves tecnologies, a Primària tenim aula d’informàtica amb un ordinador per alumne de la qual fan ús tots els alumnes de l’escola. Disposem de projector i de pissarres digitals interactives a les aules i connexió wifi a internet. A l’ESO els alumnes treballen amb ordinador propi utilitzant tant llibres digitals com llibres en paper. Introduïm la programació i robòtica a Primària i a ESO.

Per afavorir les situacions educatives en àmbits no escolars i fomentar l’autonomia organitzem colònies  i excursions de P3 a 4t d’ESO.

L’escola dona molta importància a la bona relació amb les famílies, fem 2 reunions grupals anuals i tutories individualitzades. Amb el suport de l’AMPA organitzem xerrades educatives adreçades a tota la comunitat educativa.

Som Escola Verda i estem adherits a l’Agenda 21 escolar, promoguda per l’Ajuntament de la ciutat, per treballar la sostenibilitat i cura del medi ambient.

Som una escola oberta a Vilanova que participa en projectes de ciutat com l’Emprenedoria, Ara va, va de contes, Roses contra l’oblit, el Projecte Buchenwald, el Congrés de ciència, la Festa per una escola Inclusiva o el Projecte Reacciona. Col·laborem amb accions i entitats de voluntariat com la Casa d’Empara, Càritas o Intermón.

Participem en premis i concursos que motivin als alumnes com les Proves Cangur, Estalmat, el Picalletres o els Jocs florals de Catalunya.

Som escola formadora d’estudiants en pràctiques.

finalitats educatives cim