COMUNICACIÓ FAMÍLIA-ESCOLA

Hi ha diferents canals de trobada entre l’escola i les famílies: 

 • Reunions amb les famílies. Es faran amb el tutor/ora de curs i la seva finalitat és parlar de l’organització de la classe, de la feina i també del procés maduratiu en què es troben els infants i els joves, així com d’altres temes d’interès que puguin sorgir depenent de l’edat. D’aquestes reunions en fem una a l’inici de curs i una al segon trimestre.

Seran presencials a l’aula entre el grup de famílies i el/la tutor/a. N’hi haurà dues al llarg del curs: 

 • Inici de curs: s’explicarà aspectes organitzatius i de funcionament del curs.
 • A mitjans del segon trimestre: es parlarà del procés maduratiu en què es troben els infants i joves així com d’altres temes d’interès que puguin sorgir depenent de l’edat. 
 • Entrevistes amb el tutor/ora. La comunicació entre l’escola i les famílies en un clima de confiança és bàsica pel correcte acompanyament dels alumnes. Per això, els tutors faran entrevistes presencials d’acollida i seguiment. Les poden sol·licitar tant el tutor/ora com la família de l’alumne per parlar de temes concrets i de l’evolució personal de l’infant.
 • Altres canals de comunicació:
  • A través de la llibreta de comunicacions (1r i 2n de Primària)
  • A través de les pàgines específiques de l’agenda (de 3r PRI a 4t d’ESO)
  • Per correu electrònic a l’adreça de la mestra o professora que podeu trobar a l’enllaç EQUIP HUMÀ

L’Assistència regular a l’escola per part dels nens i nenes és molt important per al seu creixement i desenvolupament. En cas de  no poder assistir al centre, cal notificar-ho, si és possible, amb antelació, a secretaria o bé al tutor/a.  L’escolarització és obligatòria i per això l’escola ha de registrar les absències ja siguin justificades o notificades. En cas d’absència no justificada o no notificada, l’escola enviarà un sms informatiu a la família.