Doncs aquest curs el menjador està funcionant amb tot de canvis. Només es poden quedar els que són fixes, els de la Rambla a la Rambla, els de la plaça dels Cotxes, a la plaça dels Cotxes.

Cada classe menja amb els seus companys, en taules diferents o separats per llocs buits. L’estona de lleure es fa amb el grup classe, en patis separats.

I els menús, intentant que cada vegada siguin més saludables, més verdura i llegum i menys fregits i proteïna animal. 

No sempre és fàcil, però estem molt contents de la responsabilitat de tothom. Cal felicitar als nens i les nenes pel seu esforç  i responsabilitat en tot plegat