El passat 24 de setembre els alumnes de 1r d’ESO vam realitzar a la platja del Far una activitat interdisciplinar on vam treballar continguts de socials, educació física, educació visual i plàstica i llengua.

En arribar a la platja els alumnes es van descalçar i havien d’organitzar-se, sense poder parlar, per a caçar a sis alumnes, que feien d’animals i duien sabates. Ràpidament els van aconseguir encerclar-los, si bé alguns del grup van decidir quedar-se a la platja fent recol·lecció o d’altres es van separar del grup i es van perdre.

Posteriorment vam dividir el grup i van realitzar unes activitats físiques, per tal de socialitzar la tribu; unes activitats de llengua, per fer-los veure l’aparició de les primeres nocions del llenguatge; i de socials i plàstica, on van haver de realitzar unes pintures rupestres amb carbonets.