BASES DEL CONCURS

La Biblioteca de l’Escola El Cim convoca el Concurs de dibuix: La mascota de la Biblioteca.

Participants.

Tindran dret a participar en el concurs tots els nens i les nenes d’Infantil i Primària de l’escola.

Cada infant podrà enviar, com a màxim, el dibuix d’una mascota, que haurà de ser original i inèdit. El dibuix es pot realitzar amb qualsevol tècnica (llapis, ceres, digital, etc.). La participació dels nens i les nenes haurà de comptar amb el consentiment dels seus progenitors o tutors legals.

Període de participació en el concurs

El termini de presentació del concurs s’obre dimarts 21 d’abril de 2020 i es tanca el 26 d’abril de 2020.

Mecànica del concurs

El cartell del concurs inclou uns versos que descriuen la manera de fer de la mascota. Aquesta explicació és un marc per ajudar als infants a imaginar com pot ser.

Els dibuixos han de tenir fons blanc.

Els que estan fets a mà, han de ser escanejats o fotografiats amb el màxim de claredat possible, per assegurar que no perden qualitat respecte a l’original.

Els treballs han d’anar signats amb nom, cognoms, curs i classe.

Els alumnes d’Educació Infantil i Cicle Inicial han d’enviar les creacions per mail a ampa@elcimvilanova.cat.

Els alumnes de Cicle Mitjà i Superior les hauran de penjar al Classroom, allà on els hi indiquin els seus tutors. Aquests les faran arribar al jurat.

Jurat i veredicte

El jurat està format per mestres, personal i pares/mares relacionats amb la Biblioteca de l’escola.

El veredicte es farà públic el 27 d’abril de 2020, coincidint amb la celebracó de la Mare de Déu de Montserrat.

El nom i el dibuix del guanyador serà publicat a la web de l’escola i es difondrà per les xarxes socials.

Utilització dels treballs dels participants i dels guanyadors

Els dibuixos de tots els participants podran ser utilitats per l’Escola El Cim i l’AMPA per promocionar el concurs via web i xarxes socials, així com per decorar la Biblioteca de l’escola.

El guanyador permetrà que el seu dibuix s’utilitzi per crear la mascota i es pugui reproduir en documents i altres formats que la Biblioteca requereixi.

Acceptació de les bases

La participació en el concurs implica l’acceptació total d’aquestes bases.