Casals d’Estiu

A l’Escola oferim un Casal d’estiu durant el mes de juliol per a aquells nens i nenes que en vulguin gaudir o necessitin aquest servei. Aquest casal està obert a nens i nenes de P3 fins a 6è de l’escola, i també a tots els infants de Vilanova.
el casal de la rambla

INSCRIPCIÓ ONLINE

Haureu d’adjuntar escanejats tots els documents que es demanen:

  • Foto recent de l’infant
  • DNI del pare, mare o tutor/a legal
  • DNI de l’infant (si es disposa)
  • Targeta sanitària de l’infant
  • Recepta mèdica en cas d’haver de subministrar algun medicament

Per formalitzar la inscripció al Casal d’Estiu heu de clicar al següent botó accedir al FORMULARI D’INSCRIPCIÓ:

Per a més informació sobre el casal d’estiu, visiteu la pàgina de Divertalia