L’escola El Cim neix el 1996 per a donar resposta a nous reptes educatius. És fruit de la fusió de dues escoles centenàries de Vilanova i la Geltrú, La Immaculada i La Miraculosa.

Som una escola POPULAR perquè entenem l’educació com un dret de tots els infants. Ens definim com una escola inclusiva que acull    totes les nenes i els nens i entenem que la diversitat ens enriqueix.

Som una escola ARRELADA a Catalunya i a l’entorn social de Vilanova i la Geltrú i la llengua vehicular de l’escola és el català. Promovem el respecte i la defensa del medi ambient i estem reconeguts com Escola Verda.

Som escola CRISTIANA que eduquem en els valors de la llibertat, la justícia, la solidaritat, l’amor, la pau… Promovem la cultura religiosa, la interioritat i l’esperit crític respectant la llibertat de cada membre de la comunitat educativa.

 

A El Cim oferim dues línies de P3 a 4t d’ESO amb una SIEI a Primària i una a Secundària. Afavorim el creixement i maduració dels alumnes en totes les seves dimensions:

  • Els ajudem a descobrir i potenciar les seves capacitats físiques, intel·lectuals i afectives, i a acceptar i superar les seves limitacions. Donem una gran importància a la creativitat.
  • Eduquem la seva dimensió social i promovem la inserció en el món de forma responsable i constructiva.
  • Potenciem la dimensió ètica i espiritual de la persona, capaç de gestionar les seves emocions i expressar els seus sentiments.
  • Adoptem una metodologia personalitzada, oberta i flexible i projectem l’educació més enllà de l’escola.
  • Els acompanyem per tal que siguin emprenedors, constructors del seu propi saber i que adquireixin autonomia personal. Treballem l’autoexigència i la cultura de l’esforç.
  • Promovem la convivència, les relacions de cooperació entre els companys i el treball en equip, entenent que tots som diferents i que en la diversitat trobem la riquesa.
proposta educativa cim
caracter propi escola cim