Les ajudes o beques que podeu sol•licitar provenen d’aquests organismes

CONSELL COMARCAL DEL GARRAF

  • Ajuts de desplaçament:

Per a l’alumnat d’ensenyament obligatori que no disposi de transport escolar col·lectiu (TEC) i que per motius de distància (mínim de 3 km) tingui dificultats per accedir al centre educatiu assignat de manera forçosa pel Departament d’Ensenyament.

CONSELL COMARCAL DEL GARRAF

  • Servei de Menjador Escolar:

Per necessitats socioeconòmiques i/o geogràfiques per a l’alumnat que cursi educació infantil de segon cicle, primària o secundària obligatòria i al qual no correspon la gratuïtat del servei de menjador escolar.

AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ
  • Ajuts Casal d’Estiu:
L’Ajuntament obre cada mes de maig unes línies de subvencions per facilitar la participació  a les activitats publicades en el Llibret d’activitats d’estiu.

DIRECCIÓ GENERAL D’ATENCIÓ A LA FAMÍLIA I COMUNITAT EDUCATIVA

  • Ajuts per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu:

Ajuts individualitzats convocats pel Ministeri d’Educació i Formació Professional per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu.

Les dates de presentació d’aquests ajuts (Consell Comarcal i Ajuntament) són del 3 al 28 de maig.

Termini per presentar les sol·licituds: del 3 d’agost al 30 de setembre de 2021