Què són els ambients d’aprenentatge?

Els ambients d’aprenentatge recullen les idees bàsiques dels diferents corrents pedagògics fins als nostres dies.

La neurociència demostra que es produeix major aprenentatge quan hi ha vivències que provoquen emocions. Els psicòlegs han demostrat que qualsevol capacitat es desenvolupa millor a través del  joc i l’experimentació. A partir d’aquestes afirmacions podem considerar que són un bon mitjà educatiu per afavorir l’aprenentatge i el coneixement. Està demostrat que allò que el nen aprèn a través del  joc es transfereix a altres aspectes de la seva vida. Per tant podem afirmar que el joc i l’experimentació són activitats que desperten la intel·ligència.

Els ambients d’aprenentatge són diferents espais, de relació i comunicació on a partir de diferents propostes els infants poden actuar, observar, experimentar, construir, inventar, imaginar, compartir, relacionar-se, emocionar-se… Els infants disposen d’un temps d’experiència activa a partir de l’exploració del material proposat. Són els constructors del seu propi aprenentatge, interactuant amb els altres, amb l’entorn i orientats pels mestres.

A l’escola comptem amb 9 espais per a les 6 classes d’Educació Infantil, 6 espais per a les 4 classes de Cicle Inicial i 6 espais més per a les 4 classes de Cicle Mitjà de Primària.

L’organització dels ambients preveu la creació de grups heterogenis pel que fa a l’edat, els nivells i ritmes d’aprenentatge, interessos i necessitats, que afavoreixen la interacció, cooperació i col·laboració entre infants de diferents edats.

Aquest plantejament de treball  respon a la necessitat que mostren els infants per  jugar i relacionar-se. És una manera de poder donar resposta als interessos i necessitats dels infants i respectar els diferents ritmes d’aprenentatge.